Trinlydsdæmpning

Lyd der går igennem bygningskonstruktioner fra f. eks én etage til en anden kaldes ” lydoverførsel ”

Lydoverførsel kan være yderst generende, og den både kan og skal begrænses i både bolig , kontor- og instititutionsbyggeri.

For at begrænse lydoverførsel indbygges materialer der bevirker en lydreduktion.

Lydreduktionstal R dB er et mål for et materiales evne til at reducere lydoverførsel.

TDZ ApS der i mere end 25 år har beskæftiget sig med gulvkonstruktioner, forhandler flere produkter der effektivt forringer trinlydstransmissionen ved f. eks svømmende gulvkonstruktioner.

Produkterne omfatter trinlydsmåtter med trinlydsforbedringsmål på 19 dB og 27 dB, samt kantbånd til effektiv adskillelse af gulv og væg..

I moderne håndtering af byggematerialer er såvel nem og hurtig forarbejdning, som ringe fysisk belastning af de personer der arbejder med materialerne af stor betydning.

TDZ har derfor lagt stor vægt på, at deres trinlydsdæmpende produkter er enkle og hurtige at udlægge, samtidig med at materialernes vægt er meget ringe.

TDZ trinlydsmaterialer er under stadig udvikling, og produkterne overvåges bl. a af Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin.